035-8889660 info@stent.tv

Privacy Policy

Privacyreglement STENT B.V./ STENT Producties B.V.en STENT Casting B.V.(hierna: “STENT B.V.”:)

Inleiding 
STENT B.V. is een bedrijf dat (onder meer ten behoeve van televisieprogramma’s en theaterproducties) de casting verzorgd van artiesten, figuranten, kandidaten en publiek. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden verwerkt STENT B.V. persoonsgegevens (hierna: “Gegevens“).

STENT B.V. vindt jouw privacy belangrijk en verwerkt je Gegevens uitsluitend overeenkomstig de wet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna: “AVG”) en dit privacyreglement. Dit houdt (onder meer) in dat STENT B.V. de Gegevens alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen zijn en dit op behoorlijke/zorgvuldige wijze doet.

In dit privacyreglement geeft STENT B.V. een toelichting op de wijze waarop zij met je Gegevens omgaat.

De Gegevens die STENT B.V. verwerkt en de redenen daarvan

Als je interesse hebt om een uitzending bij te wonen, kun je op onze website www.stentproducties.nl (hierna: “de Website“) onder televisieprogramma’s > publiek gezocht je e-mailadres invullen. Als je vervolgens ter bevestiging op de toegestuurde link klinkt, is je inschrijving voor de nieuwsbrief definitief. STENT B.V. verwerkt vanaf dat moment je e-mailadres om je op de hoogte gehouden van de studioprogramma’s waarvoor we publiek zoeken. Dit doet STENT B.V. tot het moment dat je je daarvoor uitschrijft via de link onderaan de nieuwsbrief.

Je kunt je ook registreren als figurant/model of acteur binnen ons bestand. In dat geval kun je op de Website onder ‘Figuratie’ je Gegevens invullen en naar ons verzenden. We vragen bijvoorbeeld om de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam;
 • geboortedatum;
 • een aantal uiterlijke kenmerken, zoals kleur ogen  en haar en of je littekens/tatoeages hebt;
 • kledingmaat, lengte en gewicht;
 • woonplaats/land waar je woont;
 • e-mailadres

Ook vragen je om een aantal foto’s van jezelf te uploaden. Het gaat om foto’s waarop je in je volle lengte staat afgebeeld en een portretfoto.

Deze Gegevens heeft STENT B.V. nodig om te kunnen beoordelen of je geschikt bent (voor een bepaalde rol) als figurant/model of acteur en om contact met de te kunnen opnemen op het moment dat we van je diensten als figurant/model/acteur gebruiken willen maken. Als dat in verband met jouw rol als

figurant/model/acteur nodig is, geven we je Gegevens ook door aan opdrachtgevers/producenten.

Sollicitanten/(special) stand-ins/artiesten
STENT B.V. houdt ook regelmatig audities voor artiesten en stand-ins voor nieuwe landelijk tourproducties en tv programma’s. Via onze auditie- en vacaturepagina’s kun je de actuele auditie-oproepen in de gaten houden. Solliciteren naar/aanmelden voor een auditie kun je doen door het sturen van je curriculum vitae en een aantal foto’s naar casting@stent.tv.

Deze Gegevens heeft STENT nodig om te beoordelen of en je te kunnen bereiken als we je willen uitnodigen voor een auditie. En ook om je een bericht te sturen als we dat niet doen.

Samenwerking/financiële gegevens/kopie legitimatiebewijs
Als we besluiten om met jou te gaan samenwerken heeft STENT B.V. ook andere Gegevens van je nodig. Naast de Gegevens die je al aan ons verstrekt hebt, vragen we dan ook om je bank gegevens en andere gegevens die wij nodig hebben voor het invullen van het IB47-formulier van de belastingdienst. Soms zijn wij wettelijk verplicht om een kopie van je legitimatiebewijs te bewaren. Als dat zo is, zullen we je daarom vragen.

Beeldmateriaal
Als je via STENT B.V. werkzaamheden gaat verrichten krijgen wij soms beeldmateriaal (foto’s) tot onze beschikking. Deze kunnen worden opgenomen in het dossier dat we van je bijhouden. Op deze manier kunnen we je steeds beter linken aan bepaalde opdrachtgevers.

Doel
Samengevat verwerkt STENT B.V. je Gegevens om:

 1. je onze nieuwsbrief te kunnen toesturen;
 2. te beoordelen of je geschikt bent als figurant/(special) stand-in/artiest;
 3. je te kunnen bereiken als dat nodig is;
 4. je te kunnen linken aan de juiste opdrachtgever (klanten van STENT);
 5. de afspraken die we met je maken financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 6. te voldoen aan een wettelijke plicht.

Opdrachtgevers/fotografen
Ben je opdrachtgever of fotograaf bij/via STENT B.V.? Dan registreren wij jouw voor- en achternaam, -indien van toepassing- de bedrijfsgegevens, adres, woonplaats, e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s) en -zo nodig- bankgegevens.

Dit is nodig om de afspraken die we met je/ jouw bedrijf/het bedrijf waarvoor je werkzaam bent, maken financieel en administratief te kunnen afhandelen en je te kunnen bereiken als dat nodig is.

Websitebezoek
Op onze website gebruikt STENT B.V. uitsluitend cookies die bedoeld om de websites goed te laten werken. Voor het gebruik van dergelijke cookies, heeft zij geen toestemming nodig. Als STENT (in de toekomst) cookies plaatst waarvoor zij wel jouw toestemming nodig heeft, bijvoorbeeld om jouw surfgedrag te volgen, zal zij je daarover informeren en jou vooraf om toestemming vragen.

Cameratoezicht 
Ons kantoorpand in Hilversum delen wij met andere bedrijven. Deze bedrijven laten ons pand beveiligen door middel van camera’s en ook via het beveiligingsbedrijf Securitas. Dit hebben we zichtbaar aangegeven door middel van stickers op de ramen. De camerabeelden worden ongeveer 4 weken bewaard. Daarna worden ze vernietigd, tenzij er opnames zijn van een incident, bijvoorbeeld diefstal. In dat geval worden de beelden bewaard totdat het incident is afgehandeld. Studio’s maken ook vaak gebruik van cameratoezicht. STENT B.V. is voor het cameratoezicht niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

Doorgifte aan derden
Het kan zijn dat we je Gegevens doorgeven aan een derde. Dit doen we alleen als:

 • dat nodig is in verband met een (mogelijke) opdracht;
 • dat nodig is in verband met de afhandeling van de overeenkomst die wij met jou hebben;
 • wij daartoe wettelijk verplicht zijn of
 • je ons daarvoor specifieke toestemming hebt gegeven.

Wij verstrekken of verkopen je Gegevens niet aan organisaties die ze gebruiken voor commerciële doeleinden anders dan in het kader van een (mogelijke) opdracht.

Waar gaan je Gegevens naar toe?
STENT B.V. geeft jouw Gegevens uitsluitend door aan ondernemingen/opdrachtgevers binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Binnen de EER wordt jouw privacy op dezelfde manier als in Nederland beschermd. Als dat anders is (bijvoorbeeld omdat wij een opdrachtgever hebben buiten de EER), vragen we voorafgaand aan het doorgeven van je Gegevens om je toestemming.

STENT B.V. beschermt jouw Gegevens/bewaartermijn
STENT B.V. beschermt jouw Gegevens op de volgende manieren:

 • jouw Gegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van STENT B.V. worden ingezien (tenzij in dit Reglement anders is bepaald/ het nodig is voor de afhandeling van de overeenkomst die we met je hebben of als we wettelijk verplicht zijn om je Gegevens aan een derde te verstrekken);
 • iedere werknemer heeft een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem;
 • de medewerkers van STENT B.V. hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan STENT B.V. verstrekte Gegevens;
 • STENT B.V. verwerkt je Gegevens via online-systemen. Deze systemen zijn beveiligd tegen inbreuken van buitenaf volgens daarvoor gangbare beveiligingsnormen;
 • als STENT B.V. jouw Gegevens laat verwerken door een verwerker, zorgt zij ervoor dat er met die verwerkers afspraken worden gemaakt om jouw privacy te waarborgen.
 • wij schonen onze systemen met enige regelmaat op en zorgen er op die manier voor dat je Gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor de omschreven doelen. Als de wet een bepaalde bewaartermijn voorschrijft, zal STENT B.V. zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

Jouw rechten
Op grond van de AVG heb je een aantal rechten die je kunnen helpen om jouw privacy te beschermen, bijvoorbeeld:

 • het recht op informatie: het recht om te weten of en welke Gegevens STENT B.V. van jou verwerkt en met welk doel;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van je Gegevens;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je Gegevens te verzetten. Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw Gegevens, kun je deze bijvoorbeeld weer intrekken;
 • het recht op beperking van de verwerking van je Gegevens;
 • het recht op gegevensoverdracht: je mag STENT B.V. vragen om de Gegevens die wij van jou verwerken ‘in een gestructureerde en gangbare vorm’ aan je te geven;
 • het recht op vergetelheid.

Als je gebruik wilt maken van je rechten, laat het ons dan weten. Je kunt dit per email aangeven. We doen ons best om binnen 1 maand na ontvangst van je bericht te reageren. Indien mogelijk voldoen wij aan jouw verzoek. Het kan zijn dat er een reden is waarom wij niet aan jouw verzoek kunnen/mogen voldoen. Als dat zo is, leggen we je uit waarom.

Klachten 
Als je een klacht hebt over de manier waarop STENT B.V. met jouw Gegevens omgaat, neem dan alsjeblieft contact met ons op. We vinden het belangrijk dat jij je goed voelt bij de manier waarop we met je Gegevens omgaan en zullen ons uiterste best doen om samen een oplossing te vinden. Je kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder op het gebied van privacy in Nederland. We vinden het fijn als je ons daarvan op de hoogte stelt.

Contactgegevens 
De actuele contactgegevens van STENT B.V. zijn te vinden op de website www.stent.tv. Als je een vraag hebt over dit privacyreglement, gebruik wilt maken van jouw rechten of een tip of klacht hebt, stuur dan een bericht naar info@stent.tv. Wil je bij het onderwerp alsjeblieft ‘Privacy’ vermelden? Natuurlijk gaan we ook met de in dit verband aan ons verstrekte Gegevens zorgvuldig om.

Wijzigingen privacyverklaring
STENT B.V. kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie van ons privacyreglement is te vinden op onze website. Versie juli 2019